AYURVEDA – KUNSKAP OM LIVET

VAD ÄR AYURVEDA?

Hur kan den här omfattande gamla visdomen och kunskapen från Indien göra skillnad för var och en av oss och vår hälsa idag?

Ayur betyder liv och veda betyder kunskap – kunskap om livet.
Intresset för ayurveda har under de senaste åren ökat kraftigt. Det kan man ju förstå då alltfler mår dåligt av sin livsstil och inte får den hjälp man söker i den ”vanliga vården”.

Ayurveda är en mångtusenårig hälsovetenskap med en holistisk syn på människan, som ser lika mycket till den själsliga och mentala hälsan, som till den fysisk hälsan. Vilket skiljer den västerländska sättet att se på individen.

Syftet med denna livskunskap är att hitta rätt balans i livet med hjälp av att se på HELA livssituationen, inte bara enstaka delar. Hur vi med förståelse för ayurveda kan skapa balans genom enkla förändringar kring livsstil, kost, sömn, beteenden och tankar som leder till mer livsenergi, hälsa och flöde i livet.

Ayurveda bygger på de fem elementen luft, rymd, eld, vatten och jord. Det är fem energiprinciper som delas upp i tre doshor som i ayurveda kallas för Vata, Pitta och Kapha.

Varje dosha representerar en eller flera av elementen:

VATA – luft och rymd (eter)

PITTA – eld och lite vatten

KAPHA – jord och vatten

DOSHA betyder det som kan komma i obalans.

Varje dosha kan beskrivas som en naturlag som påverkar allt den kommer i kontakt med och ger dessa kvaliteer till allt den berör. Precis ALLT i universum består av dessa fem element, även vi människor, DU & JAG, djuren och naturen…

Vi är alla unika individer med våra speciella utmärkande egenskaper och sammansättning av de tre doshorna, Vata, Pitta och Kapha. Ingen dosha är bättre eller sämre än någon annan. Vi har alla tre, som påverkar oss olika beroende på vår unika konstitiuton.

Ayurvedisk hälsorådgivning

När du bokar dig  på en konsultation så utgår vi från dig och vad du behöver balansera just nu. Med hjälp av ett formulär som du fyller i hemma får du reda på vilken som är din grund-dosha och vilken dosha (element) som dominerar dig just nu och ev är i obalans. Utifrån vad som kommer fram får du kost och livsstilsråd för att balansera din obalans.
Ta god tid på dig att fylla i formuläret och svara så sanningsenligt som möjligt.

Investering:  950 kr/60 min. Vid fakturering tillkommer moms med 25 %

Hälsorådgivningen sker online.
Boka din konsultation idag genom att kontakta mig via e-post.