Ayurveda

Ayurveda

Ayur betyder liv och veda betyder kunskap – kunskap om livet.
Intresset för ayurveda har under de senaste åren ökat kraftigt. Och det kan man lätt förstå då fler och fler vill förstå sig själva genom självkännedom. Ayurveda sägs vara en av världens äldsta läkekonster som tar hänsyn till hela människan såväl fysiskt, mental och själsligt vilket skiljer den västerländska sättet att se på individen.
Ayurveda bygger på de fem elementen jord, vatten, eld, luft och eter som allt i universum består av. I ayurveda kallar vi de fem elementen för Vata, Pitta och Kapha. Ayurveda vilar på tre grundpelare nämligen, kost, sömn och livsstil.

KONSULTATION

Med enkla råd hämtade från ayurveda och yoga kan du skapa större balans, harmoni och hälsa i ditt liv. Hälsa är nämligen ett normaltillstånd!

När du kommer på en konsultation så utgår vi från dig och vilken dosha  (element) som dominerar dig just nu. Utifrån det får du passande råd för din dosha samt yoga- och andningsövningar.

Konsultationerna görs vid minst tre tillfällen med de två första träffarna en gång veckan.

Pris  1 950  kr.

Varmt välkommen att höra av dig för att boka tid!