Ayurveda

Ayurveda

Photo by Agnieszka Kowalczyk on Unsplash

Ayur betyder liv och veda betyder kunskap – kunskap om livet.
Intresset för ayurveda har under de senaste åren ökat kraftigt. Och det kan man lätt förstå då fler och fler vill förstå sig själva genom självkännedom. Ayurveda sägs vara en av världens äldsta läkekonster som tar hänsyn till hela människan såväl fysiskt, mental och själsligt vilket skiljer den västerländska sättet att se på individen.
Ayurveda bygger på de fem elementen jord, vatten, eld, luft och eter som allt i universum består av. I ayurveda kallar vi de fem elementen för Vata, Pitta och Kapha. Ayurveda vilar på tre grundpelare nämligen, kost, sömn och livsstil.

Vill du ha hjälp med att förstå dig själv genom ökad självkännedom och göra en hållbar livsstils förändring då är du välkommen att boka in dig på en session hos mig.